Id-4d6d3ab7-92ad-4fcb-8ce3-16f8089e6936

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Bedrijfsfuncties Informatieontsluiting > Verbindingslijnen > Id-4d6d3ab7-92ad-4fcb-8ce3-16f8089e6936
ArchiMate-verbindingslijn Id-4d6d3ab7-92ad-4fcb-8ce3-16f8089e6936
Verbindingslijn-id  : Id-bc487549-9d77-6da9-63da-d77eb9e926cf
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Bedrijfsfuncties Informatieontsluiting
ArchiMate-relatie  : Ontsluiting fysiek materiaal verwerkt Uitleen (AccessRelationship)
Vanaf vorm  : Id-93de954b-23c1-4818-82db-70cf4adae814 (Ontsluiting fysiek materiaal)
Naar vorm  : Id-fdebeadb-693b-4fa6-b7b4-8fefe11af924 (Uitleen)
Z-coördinaat  : 15
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : (1308;768)
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :