Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Id-432398ef-f914-4679-bc4c-889d5618feba

ArchiMate-modellen > HORA 2 > Views > Bedrijfsprocessen-Bedrijfsfuncties > Vormen > Id-432398ef-f914-4679-bc4c-889d5618feba
ArchiMate-vorm Id-432398ef-f914-4679-bc4c-889d5618feba
Vorm-id  : Id-bcbd3863-2de2-fa19-4951-28edb1e74dd1
ArchiMate-model  : HORA 2
ArchiMate-view  : Bedrijfsprocessen-Bedrijfsfuncties
Groepeert vormen  : 
Gegroepeerd door vorm  : Tactisch sturen
ArchiMate-element  : Doorvoeren veranderingen (BusinessProcess)
ArchiMate-view  : 
Plaatsing label (verticaal)  : Top
Plaatsing label (horizontaal)  : Center
X-coördinaat  : 48
Y-coördinaat  : 396
Z-coördinaat  : 15
Breedte  : 757
Hoogte  : 85
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #5c5c5c
Vulkleur  : #ffffb5
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Verbindingslijnen  :