Informatiemodel Promotieonderzoek

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Informatiemodel Promotieonderzoek
Informatiemodel Promotieonderzoek
Een zorgvuldige, verifieerbare en systematische studie van een bepaalde kwestie. (BusinessObject) (Wetenschappelijk) onderzoek Een onderzoek met een promotiemogelijkheden (BusinessObject) Promotieonderzoek Een wetenschappelijke verhandeling die een promovendus moet schrijven en openbaar verdedigen om de graad van doctor te krijgen. (BusinessObject) Proefschrift Een artefact dat gemaakt wordt in het kader van een activiteit. Voorbeelden zijn een scriptie, verslag, werkstuk, proefschrift of foto's van fysieke producten die zijn gemaakt. (BusinessObject) Werkproduct Het bewijsstuk van een eindoordeel over het voltooien van een promotie, opleiding, minor of onderwijseenheid door een instelling. (BusinessObject) Waardedocument In Nederland: Een individu die door het zelfstandig beoefenen van wetenschappelijk onderzoek en, hierop aansluitend, het schrijven van een proefschrift wil promoveren tot de academische graad van doctor. (BusinessObject) Promovendus Een individu die iets op een wetenschappelijke manier onderzoekt. (BusinessObject) Onderzoeker Een afspraak die de rechten en verplichtingen regelt in promotiegerelateerde zaken tussen de instelling en de promovendus. (BusinessObject) Promotietrajectover- eenkomst De vorm waarin een onderzoeks(tussen)resultaat is ontsloten. (BusinessObject) Disseminatievorm De antwoorden op onderzoeksvragen en alle bij de beantwoording van de onderzoeksvragen opgedane kennis en expertise, vastgelegd in welke vorm dan ook. (BusinessObject) Onderzoeks(tussen)- resultaat Een onderzoeks(tussen)resultaat dat c.q. onderzoeksgegevens die op enigerlei wijze ontsloten zijn. Dat kan extern zijn, maar ook intern (bijv. tbv hergebruik van onderzoeksgegevens binnen de eigen onderzoeksgroep). (BusinessObject) Disseminatie Een organisatie uitgaande van een privaatrechtelijke rechtspersoon die opleidingen verzorgt en onderzoek uitvoert. (BusinessObject) Instelling AssociationRelationship wordt uitgevoerd door SpecializationRelationship AssociationRelationship resulteert in AssociationRelationship resulteert in SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship AssociationRelationship produceert AssociationRelationship is gerelateerd aan AssociationRelationship is gerelateerd aan AssociationRelationship is gerelateerd aan AssociationRelationship wordt beschikbaar gesteld als AssociationRelationship heeft Deze svg is op 05-04-2024 12:48:42 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-04-2024 12:48:42 CEST
Legenda
   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   

   
   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   
   

   
   

   

   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Informatiemodel Promotieonderzoek
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Id-bcc01627-dcde-342f-84ba-978e2afe5ddc
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Informatiemodel Promotieonderzoek
Elementen  : 
Relaties  :