Impact

ArchiMate-element Impact
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-bd36877e-5f7f-26ef-91d2-991227ff7649
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Impact
Documentatie  : Het effect dat een onderzoeksresultaat teweeg brengt.
Type  : Informatieobject
Domein  : Onderzoek
Gegevenstype  : transactie
Gegevenscategorie  : gebeurtenis
Beschikbaarheid  : laag
Integriteit  : middel
Vertrouwelijkheid  : laag
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het effect dat een onderzoeksresultaat teweeg brengt. (BusinessObject) Impact Het effect van een onderzoeksresultaat op de wetenschap. (BusinessObject) Wetenschapp- elijk effect Het evalueren dat het onderzoek voldoet aan daartoe vastgestelde kwaliteitscriteria, en het (extern) rapporteren en verantwoorden hierover. Hieronder vallen evaluaties conform het Standard Evaluation Protocol zoals vastgesteld door VSNU, KNAW en NWO, maar ook andere evaluatieraamwerken zoals de Shanghai-index en citation indices. (BusinessFunction) Kwaliteitszorg Onderzoek Het evalueren van een onderzoek en de bijbehorende onderzoeksresultaten en hun impact. (BusinessFunction) Onderzoeksev- aluatie De antwoorden op onderzoeksvragen en alle bij de beantwoording van de onderzoeksvragen opgedane kennis en expertise, vastgelegd in welke vorm dan ook. (BusinessObject) Onderzoeks(t- ussen)resultaat Het effect van een onderzoeksresultaat op de maatschappij. (BusinessObject) Maatschappeli- jk effect Het registreren van informatie over een onderzoek. (BusinessFunction) Onderzoeksre- gistratie Het verwerken van de onderzoeksresultaten tot publicaties zoals benoemd in de definitieafspraken wetenschappelijk onderzoek van de VSNU, inclusief het verwerken van reviewcommentaar. (BusinessFunction) Disseminatiec- reatie Het domein betreffende Onderzoek. (Grouping) Onderzoek AggregationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship W AssociationRelationship heeft effect AggregationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AggregationRelationship Deze svg is op 06-04-2024 00:39:16 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 06-04-2024 00:39:16 CEST