Programmamanagement

ArchiMate-element Programmamanagement
Contextdiagram
Het op een doelgerichte wijze werken aan een verzameling van tijdelijke, samenhangende en dynamische doelen, inspanningen en middelen. (BusinessFunction) Programmam- anagement Een gedragslijn voor de verwezenlijking van bepaalde doelstellingen. (BusinessObject) Beleidsuitgan- gspunt Een toestand of conditie van de organisatie die tot stand moet worden gebracht of behouden middels passende middelen. (BusinessObject) Doelstelling Het voorbereiden en opstarten van veranderingstrajecten ter uitvoering. (BusinessProcess) Voorbereiden veranderingen Doorgevoerde veranderingen worden geëvalueerd op aanpak, resultaat en effect ten opzicht heersend beleid. (BusinessProcess) Evalueren veranderingen Variabele om de prestaties van ondernemingen te analyseren. (BusinessObject) Indicator Het daadwerkelijk doorvoeren van een voorgenomen verandering. (BusinessProcess) Implementere- n veranderingen Het definiëren van door te voeren veranderingen vanuit voorgenomen beleid. (BusinessProcess) Definiëren veranderingsin- itiatieven De eigenschappen van de organisatie die essentieel zijn om de doelstellingen te bereiken. (BusinessObject) Architectuur Het resultaat van een uitgevoerde activiteit dat vastgelegd dient te worden om te bepalen of voldaan wordt aan bepaalde key performance indicatoren. (BusinessObject) Resultaat Het bepalen en managen van grotere veranderingen zodat maximaal wordt bijgedragen aan de doelstellingen. (BusinessFunction) Veranderman- agement Een beschrijving van uit te voeren activiteiten. (BusinessObject) Plan Het ondersteunen van het bepalen en sturen van programma's (ApplicationFunction) Programmam- anagementfun- ctie AccessRelationship R AccessRelationship W AggregationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship R AggregationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R CompositionRelationship AccessRelationship W ServingRelationship Deze svg is op 06-04-2024 00:40:49 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 06-04-2024 00:40:49 CEST