Programmamanagement

ArchiMate-element Programmamanagement
Contextdiagram
Het op een doelgerichte wijze werken aan een verzameling van tijdelijke, samenhangende en dynamische doelen, inspanningen en middelen. (BusinessFunction) Programmaman- agement De eigenschappen van de organisatie die essentieel zijn om de doelstellingen te bereiken. (BusinessObject) Architectuur Het bepalen en managen van grotere veranderingen zodat maximaal wordt bijgedragen aan de doelstellingen. (BusinessFunction) Verandermanag- ement Een toestand of conditie van de organisatie die tot stand moet worden gebracht of behouden middels passende middelen. (BusinessObject) Doelstelling Een gedragslijn voor de verwezenlijking van bepaalde doelstellingen. (BusinessObject) Beleidsuitgangs- punt Het daadwerkelijk doorvoeren van een voorgenomen verandering. (BusinessProcess) Implementeren veranderingen Doorgevoerde veranderingen worden geëvalueerd op aanpak, resultaat en effect ten opzicht heersend beleid. (BusinessProcess) Evalueren veranderingen Het ondersteunen van het bepalen en sturen van programma's (ApplicationFunction) Programmaman- agementfunctie Een beschrijving van uit te voeren activiteiten. (BusinessObject) Plan Variabele om de prestaties van ondernemingen te analyseren. (BusinessObject) Indicator Het resultaat van een uitgevoerde activiteit dat vastgelegd dient te worden om te bepalen of voldaan wordt aan bepaalde key performance indicatoren. (BusinessObject) Resultaat Het voorbereiden en opstarten van veranderingstrajecten ter uitvoering. (BusinessProcess) Voorbereiden veranderingen Het definiëren van door te voeren veranderingen vanuit voorgenomen beleid. (BusinessProcess) Definiëren veranderingsiniti- atieven AccessRelationship R CompositionRelationship AccessRelationship W AccessRelationship R AggregationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 09-10-2020 10:37:33 CEST gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 09-10-2020 10:37:33 CEST