Id-46a9bd6f-f170-4e80-8a25-5520e63bb643

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Informatiemodel Onderwijs en Onderwijsondersteuning > Verbindingslijnen > Id-46a9bd6f-f170-4e80-8a25-5520e63bb643
ArchiMate-verbindingslijn Id-46a9bd6f-f170-4e80-8a25-5520e63bb643
Verbindingslijn-id  : Id-bed8b1fc-201d-b025-702b-a1e93df3fac1
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Informatiemodel Onderwijs en Onderwijsondersteuning
ArchiMate-relatie  : Deelnemercompetentie is gerelateerd aan Onderwijseenheid (AssociationRelationship)
Vanaf vorm  : Id-610aaa13-2a13-44ac-ac5a-4f180948d453 (Deelnemercompetentie)
Naar vorm  : Id-65a72b3d (Onderwijseenheid)
Z-coördinaat  : 96
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :