Id-00c40185-9cae-4698-9427-9372f2cab0f0

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Bedrijfsfuncties Sturing > Verbindingslijnen > Id-00c40185-9cae-4698-9427-9372f2cab0f0
ArchiMate-verbindingslijn Id-00c40185-9cae-4698-9427-9372f2cab0f0
Verbindingslijn-id  : Id-c01efbce-d1f1-8814-5fad-70565b2a27c1
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Bedrijfsfuncties Sturing
ArchiMate-relatie  : Jaarverslaglegging verwerkt Resultaat (AccessRelationship)
Vanaf vorm  : Id-a1ad6090-1c2a-460e-b552-5ce3305479c8 (Jaarverslaglegging)
Naar vorm  : Id-601c2600-d8c3-44a5-ab24-974f9c968c63 (Resultaat)
Z-coördinaat  : 89
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :