Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Id-0be9ced0-067f-487f-a17d-d2c5303ea957

⧼scam-am-models⧽ > HORA 2.1 > ⧼scam-am-views-short⧽ > Bedrijfsfuncties Bedrijfsvoering > ⧼scam-am-viewnodes-short⧽ > Id-0be9ced0-067f-487f-a17d-d2c5303ea957
⧼scam-am-viewnode⧽ Id-0be9ced0-067f-487f-a17d-d2c5303ea957
⧼scam-pr-viewnode-id⧽  : Id-c0d1cdf3-5b6a-b952-567d-647e1780e674
⧼scam-am-model⧽  : HORA 2.1
⧼scam-am-view⧽  : Bedrijfsfuncties Bedrijfsvoering
⧼scam-tx-has-subnodes⧽  : 
⧼scam-tx-is-subnode-of⧽  : 
⧼scam-am-element⧽  : Crediteur (BusinessObject)
⧼scam-am-view⧽  : 
⧼scam-pr-label-vertalign⧽  : Center
⧼scam-pr-label-horzalign⧽  : Center
⧼scam-pr-x-coordinate⧽  : 180
⧼scam-pr-y-coordinate⧽  : 977
⧼scam-pr-z-coordinate⧽  : 30
⧼scam-pr-width⧽  : 120
⧼scam-pr-height⧽  : 55
⧼scam-pr-linewidth⧽  : 
⧼scam-pr-linecolor⧽  : #5c5c5c
⧼scam-pr-fillcolor⧽  : #ffffb564
⧼scam-pr-fontinfo⧽  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
⧼scam-pr-fontcolor⧽  : #000000
⧼scam-am-viewconnections-short⧽  :