Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Id-458402fd-2022-4059-958c-56c0864f0748

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Applicatiefuncties Sturing > Verbindingslijnen > Id-458402fd-2022-4059-958c-56c0864f0748
ArchiMate-verbindingslijn Id-458402fd-2022-4059-958c-56c0864f0748
Verbindingslijn-id  : Id-c27a53bd-acc5-e600-e947-34a43dfb4b30
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Applicatiefuncties Sturing
ArchiMate-relatie  : Compliancybewakingsfunctie bedient Integrale veiligheidsbewaking (ServingRelationship)
Vanaf vorm  : Id-45971933-1cf5-4e34-8099-1cd865472531 (Compliancybewakingsfunctie)
Naar vorm  : Id-7fdf597e-500b-43a4-b235-32240eb31a64 (Integrale veiligheidsbewaking)
Z-coördinaat  : 34
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :