Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Id-1839f8ff-57c6-4b13-91e0-beaf6085467e

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Bedrijfsfunctiemodel (detail) > Vormen > Id-1839f8ff-57c6-4b13-91e0-beaf6085467e
ArchiMate-vorm Id-1839f8ff-57c6-4b13-91e0-beaf6085467e
Vorm-id  : Id-c2adc71d-cbf9-fb28-7d61-eda65ce91fbd
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Bedrijfsfunctiemodel (detail)
Groepeert vormen  : 
Gegroepeerd door vorm  : Id-ad1cad64-bff2-4493-ad0a-435c42f4af42
ArchiMate-element  : Juridisch adviseren (BusinessFunction)
ArchiMate-view  : 
Plaatsing label (verticaal)  : Center
Plaatsing label (horizontaal)  : Center
X-coördinaat  : 756
Y-coördinaat  : 1320
Z-coördinaat  : 52
Breedte  : 120
Hoogte  : 55
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #5c5c5c
Vulkleur  : #ffffb564
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Verbindingslijnen  :