Voorbereiden disseminatie

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > BusinessProcesses > Voorbereiden disseminatie
ArchiMate-element Voorbereiden disseminatie
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-c4c2a528-8e12-37dc-c710-fde819a38885
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Voorbereiden disseminatie
Documentatie  : Het zodanig uitwerken van onderzoeks(tussen)resultaten dat ze als disseminatie beschikbaar gesteld kunnen worden.
Domein  : Onderzoek
Type  : Deelbedrijfsproces
Trigger  : Onderzoeksgegevens en/of conclusies zijn aangemerkt als onderzoeks(tussen)resultaten.
Preconditie  : Er zijn onderzoeks(tussen)resultaten beschikbaar
Postconditie  : De onderzoeks(tussen)resultaten zijn dissemineerbaar.
ArchiMate-views  : 
Relaties  :