Postconditie

ArchiMate-eigenschapdefinitie Postconditie
Eigenschapdefinitie-id  : Id-c5aad73b-76b1-4a50-33d9-d2664ffa0da9
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Datatype  : string
Meest voorkomende waarden top-20  : 
 • De onderzoeksresultaten worden beheerd en beschikbaar gesteld. (2)
 • De onderzoeks(tussen)resultaten zijn dissemineerbaar. (2)
 • Er is een al dan niet goedgekeurde financieringsaanvraag. (2)
 • Er is een verslag van de voortgang van het onderzoek en de reeds behaalde (tussen)resultaten. (2)
 • Er zijn onderzoeksgegevens die voldoen aan de gestelde kwaliteitscriteria. (1)
 • De onderzoeksresultaten worden voor lange tijd beheerd en beschikbaar gehouden. (1)
 • De beleidsanalyse is uitgevoerd, afgestemd en beschikbaar. (1)
 • Onderzoeksfaciliteiten worden succesvol uitgebaat. (1)
 • Onderzoeksresultaten worden succesvol uitgebaat. (1)
 • Onderzoeksgegevens en/of conclusies zijn aangemerkt als onderzoeks(tussen)resultaten. (1)
 • Onderzoeksresultaten zijn succesvol naar het onderwijs overgedragen. (1)
 • Onderzoeksresultaten zijn succesvol naar vakgenoten overgedragen. (1)
 • Het is duidelijk wat de ethische implicaties van het onderzoek zijn en of die implicaties aanvaardbaar zijn. (1)
 • Onderzoeksresultaten zijn succesvol naar de maatschappij overgedragen. (1)
 • Onderzoeksresultaten zijn succesvol naar bedrijven overgedragen. (1)
 • Er zijn afspraken gemaakt over de wijze van samenwerking. (1)
 • Er worden onderzoeksvragen onderkend. (1)
 • Er is wel of niet een geaccepteerd onderzoeksvoorstel. (1)
 • Er is een onderzoeksplan opgesteld. (1)
 • De onderzoeksresultaten zijn beoordeeld. (1)
Gebruikt door  :