Id-2c316d1c-9c3b-4059-b57e-eff671561dcb

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Bedrijfsfuncties Onderwijsondersteuning > Verbindingslijnen > Id-2c316d1c-9c3b-4059-b57e-eff671561dcb
ArchiMate-verbindingslijn Id-2c316d1c-9c3b-4059-b57e-eff671561dcb
Verbindingslijn-id  : Id-c66eda8c-6bdb-8661-d74d-44e0cddee4ce
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Bedrijfsfuncties Onderwijsondersteuning
ArchiMate-relatie  : Deelnemerinschrijving verwerkt Onderwijsovereenkomst (AccessRelationship)
Vanaf vorm  : Id-50c8fab4-e7f9-4ee5-aa92-23fb806cf9a4 (Deelnemerinschrijving)
Naar vorm  : Id-289dbe60-04c6-45b1-a0a9-8aeacba611a3 (Onderwijsovereenkomst)
Z-coördinaat  : 85
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :