Id-27af8071-6d10-4695-a322-aedab60fca92

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Informatiemodel Informatieontsluiting > Verbindingslijnen > Id-27af8071-6d10-4695-a322-aedab60fca92
ArchiMate-verbindingslijn Id-27af8071-6d10-4695-a322-aedab60fca92
Verbindingslijn-id  : Id-c763870e-5741-752e-9397-72fc43b80a8a
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Informatiemodel Informatieontsluiting
ArchiMate-relatie  : Uitleen verbijzondert Disseminatiepolicy (SpecializationRelationship)
Vanaf vorm  : Id-e80ee9bb-f91d-4db8-b39e-36beadbf6011 (Uitleen)
Naar vorm  : Id-e85473e2-98c0-4028-843d-09413a133e56 (Disseminatiepolicy)
Z-coördinaat  : 14
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :