Id-0fb88f71-1589-4f9d-ac3b-a3095c8bb7a7

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Bedrijfsfuncties Onderzoek > Verbindingslijnen > Id-0fb88f71-1589-4f9d-ac3b-a3095c8bb7a7
ArchiMate-verbindingslijn Id-0fb88f71-1589-4f9d-ac3b-a3095c8bb7a7
Verbindingslijn-id  : Id-c8f0370e-e9a9-fe9c-f74a-371cc40d9387
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Bedrijfsfuncties Onderzoek
ArchiMate-relatie  : Promovendusbegeleiding verwerkt Onderzoeks(tussen)resultaat (AccessRelationship)
Vanaf vorm  : Id-ac5112cf-233a-4424-9a19-ad2f9859e63f (Promovendusbegeleiding)
Naar vorm  : Id-6ae5a3d1-5f51-4f66-a848-18204de53fbb (Onderzoeks(tussen)resultaat)
Z-coördinaat  : 70
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : (1176;528)
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :