Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Id-0b7e252d-1cf5-428d-a791-4d94a063c7df

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Applicatiefuncties Onderzoek - VRE > Vormen > Id-0b7e252d-1cf5-428d-a791-4d94a063c7df
ArchiMate-vorm Id-0b7e252d-1cf5-428d-a791-4d94a063c7df
Vorm-id  : Id-c931e3bf-51d9-2fa2-3ad2-07ea0b1d9fba
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Applicatiefuncties Onderzoek - VRE
Groepeert vormen  : 
Gegroepeerd door vorm  : Id-e738bee3-c14d-4ed0-871b-5b5739a0ecf2
ArchiMate-element  : Analytics-to-the-datafunctie (ApplicationFunction)
ArchiMate-view  : 
Plaatsing label (verticaal)  : Center
Plaatsing label (horizontaal)  : Center
X-coördinaat  : 48
Y-coördinaat  : 420
Z-coördinaat  : 19
Breedte  : 190
Hoogte  : 43
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #5c5c5c
Vulkleur  : #b5ffff64
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Verbindingslijnen  :