Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Id-0331548e-7de7-4779-9431-7eb4362fadf6

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Informatiemodel > Vormen > Id-0331548e-7de7-4779-9431-7eb4362fadf6
ArchiMate-vorm Id-0331548e-7de7-4779-9431-7eb4362fadf6
Vorm-id  : Id-c93deeaa-60eb-3c60-3153-d7f4f1aea207
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Informatiemodel
Groepeert vormen  : 
Gegroepeerd door vorm  : Id-493c5242-cc04-4246-9581-ce367515bb30
ArchiMate-element  : Onderwijsprogramma (BusinessObject)
ArchiMate-view  : 
Plaatsing label (verticaal)  : Center
Plaatsing label (horizontaal)  : Center
X-coördinaat  : 73
Y-coördinaat  : 420
Z-coördinaat  : 15
Breedte  : 120
Hoogte  : 55
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #5c5c5c
Vulkleur  : #ffffb564
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Verbindingslijnen  :