Id-3ca699df-fe04-4646-8ebc-3205ddc3bf12

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Informatiemodel Onderwijs en Onderwijsondersteuning > Verbindingslijnen > Id-3ca699df-fe04-4646-8ebc-3205ddc3bf12
ArchiMate-verbindingslijn Id-3ca699df-fe04-4646-8ebc-3205ddc3bf12
Verbindingslijn-id  : Id-c945e691-bb77-b15d-cb5e-ddff7d4246dc
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Informatiemodel Onderwijs en Onderwijsondersteuning
ArchiMate-relatie  : Leeractiviteit verbijzondert Deelnemeractiviteit (SpecializationRelationship)
Vanaf vorm  : Id-62596233 (Leeractiviteit)
Naar vorm  : Id-53a5622a (Deelnemeractiviteit)
Z-coördinaat  : 44
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : (876;514),(1200;514)
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :