Voorbereiden veranderingen

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > BusinessProcesses > Voorbereiden veranderingen
ArchiMate-element Voorbereiden veranderingen
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-c9f6d2d9-ec15-87d1-ae94-30beabafbd03
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Voorbereiden veranderingen
Documentatie  : Het voorbereiden en opstarten van veranderingstrajecten ter uitvoering.
Domein  : Sturing
Trigger  : Door te voeren veranderingsinitiatieven worden voorbereid ter uitvoering.
Preconditie  : Beleid is bekend (voor betreffende beleidsterreinen). Veranderingsinitiatieven zijn gedefinieerd.
Postconditie  : De trajecten (programma’s, projecten, acties) om gedefinieerde veranderingen door te voeren zijn georganiseerd.
Type  : Deelbedrijfsproces
ArchiMate-views  : 
Relaties  :