Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Formatieplaats

ArchiMate-element Formatieplaats
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-ca8647e5-097c-617e-3664-39dcb0d5d282
ArchiMate-model  : HORA 2
Label  : Formatieplaats
Documentatie  : Eenheid van geplande arbeidstijd.
Domein  : Bedrijfsvoering
Gegevenstype  : masterdata
Gegevenscategorie  : partij
Beschikbaarheid  : laag
Integriteit  : laag
Vertrouwelijkheid  : laag
Type  : Informatieobject
ArchiMate-views  : 
Relaties  :