Dienstbetrekking

ArchiMate-element Dienstbetrekking
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-d1400aec-fd67-e56a-53cf-e5d2e4a2016e
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Dienstbetrekking
Documentatie  : De rechtsbetrekking tussen werkgever en werknemer zoals vastgelegd in een arbeidsovereenkomst.
Domein  : Bedrijfsvoering
Synoniemen  : Aanstelling, Werkrelatie, Dienstverband
Gegevenstype  : masterdata
Gegevenscategorie  : partij
Beschikbaarheid  : laag
Integriteit  : middel
Vertrouwelijkheid  : middel
Type  : Informatieobject
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
De rechtsbetrekking tussen werkgever en werknemer zoals vastgelegd in een arbeidsovereenkomst. (BusinessObject) Dienstbetrekki- ng Het beheren van de balans van de organisatie. (BusinessFunction) Grootboekbeh- eer Het verwerken van inkomende facturen. (BusinessFunction) Crediteurenbe- heer Het administreren van alle gegevens van medewerkers. (BusinessFunction) Medewerkerad- ministratie Het ondersteunen van het uitbetalen van salarissen aan medewerkers (ApplicationFunction) Salarisverwerk- ingsfunctie Het beheren van gegevens over medewerkers (ApplicationFunction) Medewerkerge- gevensbeheer Het ervoor zorg dragen dat debiteuren openstaande vorderingen betalen. (BusinessFunction) Debiteurenbeh- eer Het berekenen en uitkeren van het salaris en declaraties van medewerkers. (BusinessFunction) Salaris- en declaratieverw- erking Het ondersteunen van het uitbetalen van declaraties aan medewerkers (ApplicationFunction) Declaratieverw- erkingsfunctie Het domein betreffende Bedrijfsvoering (Grouping) Bedrijfsvoering Het vaststellen van de beschikbare financiële middelen en de daaruit voortvloeiende budgetten. (BusinessFunction) Begrotingscon- structie Een bedrijf, instelling of overheidsorganisatie (BusinessObject) Organisatie Medewerker die in dienst is bij de onderwijsinstelling. (BusinessObject) Interne medewerker Een plicht om iets te betalen. (BusinessObject) Verplichting Eenheid van geplande arbeidstijd. (BusinessObject) Formatieplaats AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AggregationRelationship AccessRelationship R AssociationRelationship bij AssociationRelationship heeft AssociationRelationship is gerelateerd aan AssociationRelationship vult in Deze svg is op 22-04-2023 00:39:42 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 22-04-2023 00:39:42 CEST