Dienstbetrekking

ArchiMate-element Dienstbetrekking
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-d1400aec-fd67-e56a-53cf-e5d2e4a2016e
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Dienstbetrekking
Documentatie  : De rechtsbetrekking tussen werkgever en werknemer zoals vastgelegd in een arbeidsovereenkomst.
Domein  : Bedrijfsvoering
Synoniemen  : Aanstelling, Werkrelatie, Dienstverband
Gegevenstype  : masterdata
Gegevenscategorie  : partij
Beschikbaarheid  : laag
Integriteit  : middel
Vertrouwelijkheid  : middel
Type  : Informatieobject
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
De rechtsbetrekking tussen werkgever en werknemer zoals vastgelegd in een arbeidsovereenkomst. (BusinessObject) Dienstbetrekki- ng Eenheid van geplande arbeidstijd. (BusinessObject) Formatieplaats Het verwerken van inkomende facturen. (BusinessFunction) Crediteurenbe- heer Het domein betreffende Bedrijfsvoering (Grouping) Bedrijfsvoering Het beheren van de balans van de organisatie. (BusinessFunction) Grootboekbeh- eer Een bedrijf, instelling of overheidsorganisatie (BusinessObject) Organisatie Het vaststellen van de beschikbare financiële middelen en de daaruit voortvloeiende budgetten. (BusinessFunction) Begrotingscon- structie Het administreren van alle gegevens van medewerkers. (BusinessFunction) Medewerkera- dministratie Het ondersteunen van het uitbetalen van declaraties aan medewerkers (ApplicationFunction) Declaratiever- werkingsfuncti- e Een plicht om iets te betalen. (BusinessObject) Verplichting Het ervoor zorg dragen dat debiteuren openstaande vorderingen betalen. (BusinessFunction) Debiteurenbe- heer Medewerker die in dienst is bij de onderwijsinstelling. (BusinessObject) Interne medewerker Het ondersteunen van het uitbetalen van salarissen aan medewerkers (ApplicationFunction) Salarisverwerk- ingsfunctie Het beheren van gegevens over medewerkers (ApplicationFunction) Medewerkerg- egevensbehe- er Het berekenen en uitkeren van het salaris en declaraties van medewerkers. (BusinessFunction) Salaris- en declaratieverw- erking AssociationRelationship vult in AccessRelationship R AggregationRelationship AccessRelationship R AssociationRelationship bij AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AssociationRelationship is gerelateerd aan AccessRelationship R AssociationRelationship heeft AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W Deze svg is op 06-04-2024 00:39:17 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 06-04-2024 00:39:17 CEST