Id-630ecec2-92eb-4dc6-a382-3043ec172288

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Informatiemodel Onderwijs en Onderwijsondersteuning > Verbindingslijnen > Id-630ecec2-92eb-4dc6-a382-3043ec172288
ArchiMate-verbindingslijn Id-630ecec2-92eb-4dc6-a382-3043ec172288
Verbindingslijn-id  : Id-d18c39c2-b17c-cbb4-638e-07076b0ba324
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Informatiemodel Onderwijs en Onderwijsondersteuning
ArchiMate-relatie  : Medewerker is gerelateerd aan Onderwijsmateriaal (AssociationRelationship)
Vanaf vorm  : Id-f7abae34-a6d0-4ddb-9c8b-0dceea6537dd (Medewerker)
Naar vorm  : Id-381e6b05 (Onderwijsmateriaal)
Z-coördinaat  : 84
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : (0;839),(12;23),(1188;23)
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :