Onderwijseenheiddeelname

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > BusinessObjects > Onderwijseenheiddeelname
ArchiMate-element Onderwijseenheiddeelname
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-d39bdd34-a220-518a-7e84-61b828406ff5
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Onderwijseenheiddeelname
Documentatie  : Een intentie van een deelnemer om deel te nemen aan een onderwijseenheid.
Domein  : Onderwijsondersteuning
Gegevenstype  : transactie
Gegevenscategorie  : gebeurtenis
Beschikbaarheid  : middel
Integriteit  : middel
Vertrouwelijkheid  : laag
Toelichting BIV-classificatie  : Gegevens over studievoortgang zijn in onze cultuur vertrouwelijk met een lage risicoklasse. Meer vertrouwelijke informatie wordt doorgaans niet in gestructureerde objecten, maar in documenten vastgelegd
Type  : Informatieobject
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Een intentie van een deelnemer om deel te nemen aan een onderwijseenheid. (BusinessObject) Onderwijseenh- eiddeelname Het samenstellen van groepen van deelnemers ten behoeve van het gezamenlijk volgen van onderwijseenheden. (BusinessFunction) Lesgroepvormin- g Het (impliciet of expliciet) inschrijven van een deelnemer voor een onderwijseenheid. (BusinessFunction) Onderwijseenh- eidinschrijving Het inplannen van de specifieke activiteiten die in het kader van een onderwijseenheid noodzakelijk zijn, inclusief het bepalen van de vorm waarin de activiteit zal plaatsvinden (zoals bijvoorbeeld een stage). (BusinessFunction) Onderwijsactivi- teitenplanning Het beheren van gegevens over het onderwijsaanbod (ApplicationFunction) Onderwijsaanb- odgegevensbeh- eer Het (impliciet of expliciet) inschrijven van een deelnemer voor toetsactiviteiten. (BusinessFunction) Toetsinschrijvin- g Het domein betreffende Onderwijsondersteuning. (Grouping) Onderwijsonder- steuning Een specifieke activiteit die in het kader van een onderwijseenheiduitvoering in tijd plaats vindt. (BusinessObject) Onderwijsactivi- teit De verzameling van in tijd ingeplande onderwijsactiviteiten gekoppeld aan de daarvoor noodzakelijke middelen en medewerkers. (BusinessObject) Rooster Een onderwijseenheid aangeboden aan één of meer doelgroepen in een bepaalde onderwijsperiode. (BusinessObject) Onderwijseenh- eiduitvoering AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AggregationRelationship AssociationRelationship heeft betrekking op AssociationRelationship is gerelateerd aan AssociationRelationship leidt tot Deze svg is op 09-10-2020 10:38:50 CEST gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 09-10-2020 10:38:50 CEST