Onderwijseenheiddeelname

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > BusinessObjects > Onderwijseenheiddeelname
ArchiMate-element Onderwijseenheiddeelname
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-d39bdd34-a220-518a-7e84-61b828406ff5
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Onderwijseenheiddeelname
Documentatie  : Een intentie van een deelnemer om deel te nemen aan een onderwijseenheid.
Domein  : Onderwijsondersteuning
Gegevenstype  : transactie
Gegevenscategorie  : gebeurtenis
Beschikbaarheid  : middel
Integriteit  : middel
Vertrouwelijkheid  : laag
Toelichting BIV-classificatie  : Gegevens over studievoortgang zijn in onze cultuur vertrouwelijk met een lage risicoklasse. Meer vertrouwelijke informatie wordt doorgaans niet in gestructureerde objecten, maar in documenten vastgelegd
Type  : Informatieobject
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Een intentie van een deelnemer om deel te nemen aan een onderwijseenheid. (BusinessObject) Onderwijseen- heiddeelname De verzameling van in tijd ingeplande onderwijsactiviteiten gekoppeld aan de daarvoor noodzakelijke middelen en medewerkers. (BusinessObject) Rooster Het (impliciet of expliciet) inschrijven van een deelnemer voor toetsactiviteiten. (BusinessFunction) Toetsinschrijvi- ng Het beheren van gegevens over het onderwijsaanbod (ApplicationFunction) Onderwijsaan- bodgegevens- beheer Een onderwijseenheid aangeboden aan één of meer doelgroepen in een bepaalde onderwijsperiode. (BusinessObject) Onderwijseen- heiduitvoering Het samenstellen van groepen van deelnemers ten behoeve van het gezamenlijk volgen van onderwijseenheden. (BusinessFunction) Lesgroepvorm- ing Het inplannen van de specifieke activiteiten die in het kader van een onderwijseenheid noodzakelijk zijn, inclusief het bepalen van de vorm waarin de activiteit zal plaatsvinden (zoals bijvoorbeeld een stage). (BusinessFunction) Onderwijsactiv- iteitenplanning Het domein betreffende Onderwijsondersteuning. (Grouping) Onderwijsond- ersteuning Het (impliciet of expliciet) inschrijven van een deelnemer voor een onderwijseenheid. (BusinessFunction) Onderwijseen- heidinschrijving Een specifieke activiteit die in het kader van een onderwijseenheiduitvoering in tijd plaats vindt. (BusinessObject) Onderwijsactiv- iteit AssociationRelationship is gerelateerd aan AccessRelationship W AccessRelationship W AssociationRelationship leidt tot AccessRelationship R AccessRelationship R AggregationRelationship AccessRelationship W AssociationRelationship heeft betrekking op Deze svg is op 05-04-2024 14:17:10 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-04-2024 14:17:10 CEST