Id-a2fb3c82-ca35-4340-8c93-6fef66384e67

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Bedrijfsfuncties Bedrijfsvoering > Verbindingslijnen > Id-a2fb3c82-ca35-4340-8c93-6fef66384e67
ArchiMate-verbindingslijn Id-a2fb3c82-ca35-4340-8c93-6fef66384e67
Verbindingslijn-id  : Id-d4104205-7a51-0903-4069-eeca38ae0b42
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Bedrijfsfuncties Bedrijfsvoering
ArchiMate-relatie  : Medewerkerontwikkeling verwerkt Medewerker (AccessRelationship)
Vanaf vorm  : Id-df82686f-949e-40b5-8823-c1fae4465803 (Medewerkerontwikkeling)
Naar vorm  : Id-8f353fa1-4371-461e-9622-f79f94d35943 (Medewerker)
Z-coördinaat  : 96
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :