Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Onderzoeker

ArchiMate-element Onderzoeker
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-d5fc1d44-e1a0-82f6-f535-b92e6fbe4467
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Onderzoeker
Documentatie  : Een individu die iets op een wetenschappelijke manier onderzoekt.
Type  : Informatieobject
Domein  : Onderzoek
Gegevenstype  : masterdata
Gegevenscategorie  : partij
Beschikbaarheid  : middel
Integriteit  : hoog
Vertrouwelijkheid  : hoog
Toelichting BIV-classificatie  : Analoog aan Medewerker
ArchiMate-views  : 
Relaties  :