Kwaliteitszorg Onderzoek

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > BusinessFunctions > Kwaliteitszorg Onderzoek
ArchiMate-element Kwaliteitszorg Onderzoek
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-d6872e08-a62d-bdc8-6782-2521d2279916
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Kwaliteitszorg Onderzoek
Documentatie  : Het evalueren dat het onderzoek voldoet aan daartoe vastgestelde kwaliteitscriteria, en het (extern) rapporteren en verantwoorden hierover. Hieronder vallen evaluaties conform het Standard Evaluation Protocol zoals vastgesteld door VSNU, KNAW en NWO, maar ook andere evaluatieraamwerken zoals de Shanghai-index en citation indices.
Domein  : Sturing
Type  : Deelbedrijfsfunctie
ArchiMate-views  : 
Relaties  :