Stagebegeleiding

ArchiMate-element Stagebegeleiding
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-d7f6ef02-b1a8-7ac3-3d24-4a2c84b102ad
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Stagebegeleiding
Documentatie  : Het begeleiden van een deelnemer bij het uitvoeren van een stage/afstudeeropdracht.
Domein  : Onderwijs
Type  : Deelbedrijfsfunctie
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het begeleiden van een deelnemer bij het uitvoeren van een stage/afstudeeropdracht. (BusinessFunction) Stagebegeleidi- ng Het resultaat van het uitvoeren van een toetsactiviteit (bijvoorbeeld: cijfer, aanwezigheid, afronding stage). (BusinessObject) Toetsresultaat Een mogelijke opdracht voor stage of afstuderen. (BusinessObject) Stageopdracht Het aanleren van competenties door het uitvoeren van onderwijsactiviteiten. (BusinessProcess) Leveren onderwijs Geeft inzicht in de benodigde competenties voor een beroepsprofiel en/of vakgebied. (BusinessObject) Deelnemerco- mpetentie Een individu die aan onderwijsactiviteiten deelneemt. (BusinessObject) Deelnemer Een verzameling van onderwijseenheden die bij een opleiding horen in een bepaalde onderwijsperiode. (BusinessObject) Onderwijsprog- ramma Een organisatie die stage/afstudeeropdrachten aanbiedt aan deelnemers. (BusinessObject) Stageorganisat- ie Een activiteit op een specifiek moment in tijd die wordt uitgevoerd door een individuele deelnemer in het kader van onderwijs. (BusinessObject) Deelnemeracti- viteit Het begeleiden van deelnemers in hun leertraject. (BusinessFunction) Deelnemerbeg- eleiding Het samengestelde resultaat van een onderwijseenheid gebaseerd op onderliggende toetsresultaten. (BusinessObject) Onderwijseen- heidresultaat AccessRelationship R AccessRelationship W AggregationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R CompositionRelationship AccessRelationship R Deze svg is op 22-04-2023 00:42:57 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 22-04-2023 00:42:57 CEST