Stagebegeleiding

ArchiMate-element Stagebegeleiding
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-d7f6ef02-b1a8-7ac3-3d24-4a2c84b102ad
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Stagebegeleiding
Documentatie  : Het begeleiden van een deelnemer bij het uitvoeren van een stage/afstudeeropdracht.
Domein  : Onderwijs
Type  : Deelbedrijfsfunctie
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het begeleiden van een deelnemer bij het uitvoeren van een stage/afstudeeropdracht. (BusinessFunction) Stagebegeleid- ing Het begeleiden van deelnemers in hun leertraject. (BusinessFunction) Deelnemerbe- geleiding Het aanleren van competenties door het uitvoeren van onderwijsactiviteiten. (BusinessProcess) Leveren onderwijs Het resultaat van het uitvoeren van een toetsactiviteit (bijvoorbeeld: cijfer, aanwezigheid, afronding stage). (BusinessObject) Toetsresultaat Een mogelijke opdracht voor stage of afstuderen. (BusinessObject) Stageopdracht Een activiteit op een specifiek moment in tijd die wordt uitgevoerd door een individuele deelnemer in het kader van onderwijs. (BusinessObject) Deelnemeracti- viteit Een individu die aan onderwijsactiviteiten deelneemt. (BusinessObject) Deelnemer Het samengestelde resultaat van een onderwijseenheid gebaseerd op onderliggende toetsresultaten. (BusinessObject) Onderwijseen- heidresultaat Een organisatie die stage/afstudeeropdrachten aanbiedt aan deelnemers. (BusinessObject) Stageorganisa- tie Een verzameling van onderwijseenheden die bij een opleiding horen in een bepaalde onderwijsperiode. (BusinessObject) Onderwijsprog- ramma Geeft inzicht in de benodigde competenties voor een beroepsprofiel en/of vakgebied. (BusinessObject) Deelnemerco- mpetentie CompositionRelationship AggregationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R Deze svg is op 06-04-2024 00:40:49 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 06-04-2024 00:40:49 CEST