Id-6387c4e1-996c-48f4-a689-b81ebef9d5a8

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Informatiemodel Onderzoek, Onderzoeksondersteuning en Valorisatie > Verbindingslijnen > Id-6387c4e1-996c-48f4-a689-b81ebef9d5a8
ArchiMate-verbindingslijn Id-6387c4e1-996c-48f4-a689-b81ebef9d5a8
Verbindingslijn-id  : Id-d90d9099-dfea-53c6-0036-49af7e379b32
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Informatiemodel Onderzoek, Onderzoeksondersteuning en Valorisatie
ArchiMate-relatie  : Onderzoekspartner verbijzondert Organisatie (SpecializationRelationship)
Vanaf vorm  : Id-1f921feb-3eb0-4a13-bc22-34cadcdf4bfa (Onderzoekspartner)
Naar vorm  : Id-dad256c4-81ad-4305-b71f-cb9ee36b65d8 (Organisatie)
Z-coördinaat  : 66
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : (828;408)
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :