Id-697b03f8-2ef9-497d-9531-0b9610e11a0f

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Informatiemodel Onderzoek, Onderzoeksondersteuning en Valorisatie > Verbindingslijnen > Id-697b03f8-2ef9-497d-9531-0b9610e11a0f
ArchiMate-verbindingslijn Id-697b03f8-2ef9-497d-9531-0b9610e11a0f
Verbindingslijn-id  : Id-d94e6617-d0b1-1a2c-e403-41bdc7fd8cf8
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Informatiemodel Onderzoek, Onderzoeksondersteuning en Valorisatie
ArchiMate-relatie  : (Wetenschappelijk) onderzoek is gerelateerd aan Onderzoekscollaboratie (AssociationRelationship)
Vanaf vorm  : Id-0ba83117 ((Wetenschappelijk) onderzoek)
Naar vorm  : Id-4b6dfe50-bf67-45f4-ba9d-8f10b095a421 (Onderzoekscollaboratie)
Z-coördinaat  : 51
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : (684;709),(780;721)
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :