Vordering

ArchiMate-element Vordering
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-dccc92e5-253b-ab5f-725f-d9d9551a698e
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Vordering
Documentatie  : Het recht van een individu op het uitvoeren van een betaling door een andere individu op grond van een afspraak.
Domein  : Bedrijfsvoering
Gegevenstype  : transactie
Gegevenscategorie  : gebeurtenis
Beschikbaarheid  : laag
Integriteit  : middel
Vertrouwelijkheid  : laag
Toelichting BIV-classificatie  : Financiële gegevens moeten integer zijn.
Type  : Informatieobject
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het recht van een individu op het uitvoeren van een betaling door een andere individu op grond van een afspraak. (BusinessObject) Vordering Het ervoor zorg dragen dat debiteuren openstaande vorderingen betalen. (BusinessFunction) Debiteurenbe- heer Vastlegging van een financiële gebeurtenis in gestandaardiseerde vorm waarbij wordt aangegeven welke grootboekrekeningen voor welk bedrag debet en welke grootboekrekeningen voor welk bedrag credit geboekt moeten worden. (BusinessObject) Journaalpost Een bedrijf, instelling of overheidsorganisatie (BusinessObject) Organisatie Een afspraak die de rechten en verplichtingen regelt in onderwijsgerelateerde zaken tussen de onderwijsinstelling en een deelnemer. (BusinessObject) Onderwijsover- eenkomst Het kenbaar maken van openstaande vorderingen aan debiteuren. (BusinessFunction) Facturering Het beheren van gegevens over collecties van materialen en uitleningen daarvan (ApplicationFunction) Bibliotheekge- gevensbeheer De betaling van een debiteur aan een onderwijsinstelling. (BusinessObject) Inkomende betaling Het domein betreffende Bedrijfsvoering (Grouping) Bedrijfsvoering Het beheren van gegevens over debiteuren (ApplicationFunction) Debiteurgegev- ensbeheer Het ondersteunen van het aanmelden, inschrijven en uitschrijven van deelnemers voor deelname aan (delen van) het onderwijsaanbod (ApplicationFunction) Studieinschrijf- functie Het verwerken van inkomende facturen. (BusinessFunction) Crediteurenbe- heer Het beheren van de balans van de organisatie. (BusinessFunction) Grootboekbeh- eer AccessRelationship W AssociationRelationship leidt tot AssociationRelationship heeft AssociationRelationship leidt tot AccessRelationship W AccessRelationship R AssociationRelationship is gebaseerd op AggregationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R Deze svg is op 06-04-2024 00:39:19 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 06-04-2024 00:39:19 CEST