Vordering

ArchiMate-element Vordering
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-dccc92e5-253b-ab5f-725f-d9d9551a698e
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Vordering
Documentatie  : Het recht van een individu op het uitvoeren van een betaling door een andere individu op grond van een afspraak.
Domein  : Bedrijfsvoering
Gegevenstype  : transactie
Gegevenscategorie  : gebeurtenis
Beschikbaarheid  : laag
Integriteit  : middel
Vertrouwelijkheid  : laag
Toelichting BIV-classificatie  : Financiële gegevens moeten integer zijn.
Type  : Informatieobject
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het recht van een individu op het uitvoeren van een betaling door een andere individu op grond van een afspraak. (BusinessObject) Vordering Het beheren van gegevens over collecties van materialen en uitleningen daarvan (ApplicationFunction) Bibliotheekgege- vensbeheer Het beheren van de balans van de organisatie. (BusinessFunction) Grootboekbehe- er Het ervoor zorg dragen dat debiteuren openstaande vorderingen betalen. (BusinessFunction) Debiteurenbehe- er Het domein betreffende Bedrijfsvoering (Grouping) Bedrijfsvoering Het kenbaar maken van openstaande vorderingen aan debiteuren. (BusinessFunction) Facturering Het beheren van gegevens over debiteuren (ApplicationFunction) Debiteurgegeve- nsbeheer Het verwerken van inkomende facturen. (BusinessFunction) Crediteurenbeh- eer Het ondersteunen van het aanmelden, inschrijven en uitschrijven van deelnemers voor deelname aan (delen van) het onderwijsaanbod (ApplicationFunction) Studieinschrijffu- nctie Een bedrijf, instelling of overheidsorganisatie (BusinessObject) Organisatie De betaling van een debiteur aan een onderwijsinstelling. (BusinessObject) Inkomende betaling Vastlegging van een financiële gebeurtenis in gestandaardiseerde vorm waarbij wordt aangegeven welke grootboekrekeningen voor welk bedrag debet en welke grootboekrekeningen voor welk bedrag credit geboekt moeten worden. (BusinessObject) Journaalpost Een afspraak die de rechten en verplichtingen regelt in onderwijsgerelateerde zaken tussen de onderwijsinstelling en een deelnemer. (BusinessObject) Onderwijsovere- enkomst AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AggregationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AssociationRelationship heeft AssociationRelationship is gebaseerd op AssociationRelationship leidt tot AssociationRelationship leidt tot Deze svg is op 09-10-2020 10:43:30 CEST gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 09-10-2020 10:43:30 CEST