Id-a0d6f43f-df4e-4499-9994-75e6062c16e4

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Informatiemodel Onderzoek, Onderzoeksondersteuning en Valorisatie > Verbindingslijnen > Id-a0d6f43f-df4e-4499-9994-75e6062c16e4
ArchiMate-verbindingslijn Id-a0d6f43f-df4e-4499-9994-75e6062c16e4
Verbindingslijn-id  : Id-e06240ab-faf1-bb3f-3cfc-73da5ceb1b14
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Informatiemodel Onderzoek, Onderzoeksondersteuning en Valorisatie
ArchiMate-relatie  : Medewerker is gerelateerd aan Onderzoeker (AssociationRelationship)
Vanaf vorm  : Id-4ee2ba3d-0055-44b3-80b2-dbfb9b508a12 (Medewerker)
Naar vorm  : Id-e155e840-b5d0-4c33-b261-96f11cd11b82 (Onderzoeker)
Z-coördinaat  : 61
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : (996;816)
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :