Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Authenticatie & Autorisatie

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Applicatieplatformmodel > Vormen > Authenticatie & Autorisatie
ArchiMate-vorm Authenticatie & Autorisatie
Vorm-id  : Id-e1ee97b9-630e-b6b9-a698-02972cfa6d4f
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Applicatieplatformmodel
Groepeert vormen  : 
Gegroepeerd door vorm  : 
ArchiMate-element  : 
ArchiMate-view  : 
Label  : Authenticatie & Autorisatie
Plaatsing label (verticaal)  : Top
Plaatsing label (horizontaal)  : Center
X-coördinaat  : 804
Y-coördinaat  : 504
Z-coördinaat  : 27
Breedte  : 277
Hoogte  : 252
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #5c5c5c
Vulkleur  : #d2d7d764
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Verbindingslijnen  :