Id-65c56b87-a831-4aad-8689-4804d99733cc

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Bedrijfsfuncties Onderzoek > Verbindingslijnen > Id-65c56b87-a831-4aad-8689-4804d99733cc
ArchiMate-verbindingslijn Id-65c56b87-a831-4aad-8689-4804d99733cc
Verbindingslijn-id  : Id-e204ce99-55f7-07bc-68dd-54df3747d31d
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Bedrijfsfuncties Onderzoek
ArchiMate-relatie  : Onderzoeksvraagidentificatie verwerkt Onderzoeksvraag (AccessRelationship)
Vanaf vorm  : Id-bb013b0f-1382-49e2-9c1f-03469f3128d9 (Onderzoeksvraagidentificatie)
Naar vorm  : Id-dca477c5-bd06-4488-aaf3-099f4741678a (Onderzoeksvraag)
Z-coördinaat  : 37
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :