Id-1cff2b4c-9624-4272-b3ff-afd0985a9f46

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Informatiemodel Onderwijs en Onderwijsondersteuning > Verbindingslijnen > Id-1cff2b4c-9624-4272-b3ff-afd0985a9f46
ArchiMate-verbindingslijn Id-1cff2b4c-9624-4272-b3ff-afd0985a9f46
Verbindingslijn-id  : Id-e2b3d0a6-d3d7-c364-5dac-c241a666fdc6
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Informatiemodel Onderwijs en Onderwijsondersteuning
ArchiMate-relatie  : Stageactiviteit verbijzondert Leeractiviteit (SpecializationRelationship)
Vanaf vorm  : Id-fbba4873 (Stageactiviteit)
Naar vorm  : Id-62596233 (Leeractiviteit)
Z-coördinaat  : 59
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :