Id-097ec53e-9417-4006-8298-6646b9e9273e

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Bedrijfsfuncties Valorisatie > Verbindingslijnen > Id-097ec53e-9417-4006-8298-6646b9e9273e
ArchiMate-verbindingslijn Id-097ec53e-9417-4006-8298-6646b9e9273e
Verbindingslijn-id  : Id-e34c98ff-7ab8-7b16-8870-ff042fce710c
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Bedrijfsfuncties Valorisatie
ArchiMate-relatie  : Kennisbescherming verwerkt Octrooi (AccessRelationship)
Vanaf vorm  : Id-ab703ac3-0208-4162-ae0a-bfb907ef6527 (Kennisbescherming)
Naar vorm  : Id-326fb19d-0341-49f1-bf1b-2ee4af21b6bf (Octrooi)
Z-coördinaat  : 11
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :