Definiëren beleid

ArchiMate-element Definiëren beleid
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-e3b2becc-e7eb-177d-85c4-2559ddbfb475
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Definiëren beleid
Documentatie  : Het definiëren van beleid voor een beleidsterrein op basis van de beleidsanalyse.
Domein  : Sturing
Trigger  : Er is een beleidsanalyse gemaakt voor een bepaald beleidsterrein.
Preconditie  : Beleidsanalyse is bekend. Instellingsidentiteit, business modellen en meerjarendoelstelling en –plan is bekend.
Postconditie  : Het te voeren beleid voor een beleidsterein is gedefinieerd, gevalideerd en goedgekeurd, afgestemd op de instellingsidentiteit, de business modellen, de meerjarendoelstelling en –planning en op andere beleidsterreinen.
Type  : Deelbedrijfsproces
ArchiMate-views  : 
Relaties  :