Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Campagne

ArchiMate-element Campagne
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-e3c88c3e-93f0-9c67-380b-84a830891b34
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Campagne
Documentatie  : Een doelgericht optreden van een organisatie waarin deze zichzelf of één of meer van haar producten aanprijst.
Domein  : Onderwijsondersteuning
Gegevenstype  : transactie
Gegevenscategorie  : gebeurtenis
Beschikbaarheid  : laag
Integriteit  : laag
Vertrouwelijkheid  : laag
Type  : Informatieobject
ArchiMate-views  : 
Relaties  :