Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Onderzoeksgegevensarchiveringsfunctie

ArchiMate-modellen > HORA 2 > ApplicationFunctions > Onderzoeksgegevensarchiveringsfunctie
ArchiMate-element Onderzoeksgegevensarchiveringsfunctie
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : ApplicationFunction
Element-id  : Id-e4f42d41-801b-c0b0-82fb-10e26cf5172f
ArchiMate-model  : HORA 2
Label  : Onderzoeksgegevensarchiveringsfunctie
Documentatie  : Het ondersteunen van het archiveren van onderzoeksgegevens
Type  : Applicatiefunctie
ArchiMate-views  : 
Relaties  :