Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Id-0539057a-be21-49b1-9bb3-e00450c51b19

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Informatiemodel > Vormen > Id-0539057a-be21-49b1-9bb3-e00450c51b19
ArchiMate-vorm Id-0539057a-be21-49b1-9bb3-e00450c51b19
Vorm-id  : Id-e61d50f4-abee-3fb8-51c4-9285d97d6101
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Informatiemodel
Groepeert vormen  : 
Gegroepeerd door vorm  : Id-1bb2b433-65a1-4241-9a6c-fe3341f67826
ArchiMate-element  : Dienstbetrekking (BusinessObject)
ArchiMate-view  : 
Plaatsing label (verticaal)  : Center
Plaatsing label (horizontaal)  : Center
X-coördinaat  : 384
Y-coördinaat  : 948
Z-coördinaat  : 40
Breedte  : 120
Hoogte  : 55
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #5c5c5c
Vulkleur  : #ffffb564
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Verbindingslijnen  :