Id-83bf28a7-aa62-4144-be85-a11d1c917f6e

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Informatiemodel Onderzoek, Onderzoeksondersteuning en Valorisatie > Verbindingslijnen > Id-83bf28a7-aa62-4144-be85-a11d1c917f6e
ArchiMate-verbindingslijn Id-83bf28a7-aa62-4144-be85-a11d1c917f6e
Verbindingslijn-id  : Id-e69d0bb5-c579-6573-b4d5-6108f7fa67e6
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Informatiemodel Onderzoek, Onderzoeksondersteuning en Valorisatie
ArchiMate-relatie  : Objectbeschrijving verbijzondert Onderzoeksgegevens (SpecializationRelationship)
Vanaf vorm  : Id-55cbdd78-592b-402c-bf9f-2d0418024a7d (Objectbeschrijving)
Naar vorm  : Id-b5b7523f (Onderzoeksgegevens)
Z-coördinaat  : 81
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :