Id-ec152df4-9d92-4ae0-b220-ffe67df03eb0

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Bedrijfsfuncties Onderwijsondersteuning > Verbindingslijnen > Id-ec152df4-9d92-4ae0-b220-ffe67df03eb0
ArchiMate-verbindingslijn Id-ec152df4-9d92-4ae0-b220-ffe67df03eb0
Verbindingslijn-id  : Id-ea8b617d-d991-258e-5ea7-dddb195ce2dc
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Bedrijfsfuncties Onderwijsondersteuning
ArchiMate-relatie  : Informatieverstrekking verwerkt Onderwijseenheid (AccessRelationship)
Vanaf vorm  : Id-a3302eb4-87dd-418e-8cc4-7468fba34741 (Informatieverstrekking)
Naar vorm  : Id-66eef34a-a82b-46ae-846b-3217216bec88 (Onderwijseenheid)
Z-coördinaat  : 66
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : (2484;481),(2484;109),(714;109)
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :