Id-4ceb588c-3ae8-488e-afaf-b019bdecc552

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Informatiemodel Bedrijfsvoering > Verbindingslijnen > Id-4ceb588c-3ae8-488e-afaf-b019bdecc552
ArchiMate-verbindingslijn Id-4ceb588c-3ae8-488e-afaf-b019bdecc552
Verbindingslijn-id  : Id-eacaf7cb-8a67-a338-265f-5d4645d75477
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Informatiemodel Bedrijfsvoering
ArchiMate-relatie  : Dienstbetrekking is gerelateerd aan Organisatie (AssociationRelationship)
Vanaf vorm  : Id-79ebe997 (Dienstbetrekking)
Naar vorm  : Id-bc9fc9db (Organisatie)
Z-coördinaat  : 52
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :