Id-cc56a2b4-4343-4818-8aeb-dcbc22a4221b

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Informatiemodel Onderwijs en Onderwijsondersteuning > Vormen > Id-cc56a2b4-4343-4818-8aeb-dcbc22a4221b
ArchiMate-vorm Id-cc56a2b4-4343-4818-8aeb-dcbc22a4221b
Vorm-id  : Id-eaceda9f-a8b0-49d3-1bc1-b0c3a93c29de
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Informatiemodel Onderwijs en Onderwijsondersteuning
Groepeert vormen  : 
Gegroepeerd door vorm  : 
ArchiMate-element  : Vordering (BusinessObject)
ArchiMate-view  : 
Plaatsing label (verticaal)  : Center
Plaatsing label (horizontaal)  : Center
X-coördinaat  : 36
Y-coördinaat  : 502
Z-coördinaat  : 25
Breedte  : 120
Hoogte  : 55
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #5c5c5c
Vulkleur  : #ffffb564
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Verbindingslijnen  :