Id-62b78596-979b-4ffd-a1eb-d9aa5cd63fce

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Informatiemodel Onderzoek, Onderzoeksondersteuning en Valorisatie > Verbindingslijnen > Id-62b78596-979b-4ffd-a1eb-d9aa5cd63fce
ArchiMate-verbindingslijn Id-62b78596-979b-4ffd-a1eb-d9aa5cd63fce
Verbindingslijn-id  : Id-eb022ebd-a4df-01b1-39e8-f4c70b84bbb2
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Informatiemodel Onderzoek, Onderzoeksondersteuning en Valorisatie
ArchiMate-relatie  : Onderzoeksconclusie is gerelateerd aan Onderzoekshypothese (AssociationRelationship)
Vanaf vorm  : Id-c048f2d7-73cf-4081-b43a-97f0b779a6c9 (Onderzoeksconclusie)
Naar vorm  : Id-537e2bc9-dd44-47c8-ae8b-4303cddb2dc4 (Onderzoekshypothese)
Z-coördinaat  : 89
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :