Id-7c5bce85-77e5-49a8-a60d-3ceb6bee4e15

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Informatiemodel Onderzoek, Onderzoeksondersteuning en Valorisatie > Verbindingslijnen > Id-7c5bce85-77e5-49a8-a60d-3ceb6bee4e15
ArchiMate-verbindingslijn Id-7c5bce85-77e5-49a8-a60d-3ceb6bee4e15
Verbindingslijn-id  : Id-ec95bf56-cd32-4d48-d30e-bcd6786ed738
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Informatiemodel Onderzoek, Onderzoeksondersteuning en Valorisatie
ArchiMate-relatie  : (Wetenschappelijk) onderzoek is gerelateerd aan Onderzoeksgegevens (AssociationRelationship)
Vanaf vorm  : Id-0ba83117 ((Wetenschappelijk) onderzoek)
Naar vorm  : Id-b5b7523f (Onderzoeksgegevens)
Z-coördinaat  : 47
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : (372;780)
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :