Id-00e5e4e5-ef9f-4d09-90d7-20dab2e4f37a

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Informatiemodel Bedrijfsvoering > Verbindingslijnen > Id-00e5e4e5-ef9f-4d09-90d7-20dab2e4f37a
ArchiMate-verbindingslijn Id-00e5e4e5-ef9f-4d09-90d7-20dab2e4f37a
Verbindingslijn-id  : Id-ecbd6c8c-342f-b077-47e7-3476dc08f209
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Informatiemodel Bedrijfsvoering
ArchiMate-relatie  : Inkomende betaling is gerelateerd aan Journaalpost (AssociationRelationship)
Vanaf vorm  : Id-9cb47927 (Inkomende betaling)
Naar vorm  : Id-a1c958c2 (Journaalpost)
Z-coördinaat  : 61
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :