Id-ba7ed6c4-d1d6-4a65-ba16-8ff6c6f9f303

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Informatiemodel Onderzoek, Onderzoeksondersteuning en Valorisatie > Verbindingslijnen > Id-ba7ed6c4-d1d6-4a65-ba16-8ff6c6f9f303
ArchiMate-verbindingslijn Id-ba7ed6c4-d1d6-4a65-ba16-8ff6c6f9f303
Verbindingslijn-id  : Id-f100d8f1-1f06-2132-f015-1b60411c7d3b
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Informatiemodel Onderzoek, Onderzoeksondersteuning en Valorisatie
ArchiMate-relatie  : (Wetenschappelijk) onderzoek is gerelateerd aan Onderzoeksopzet (AssociationRelationship)
Vanaf vorm  : Id-0ba83117 ((Wetenschappelijk) onderzoek)
Naar vorm  : Id-500f9346-c3c9-4ee0-82f6-374d32bb07dd (Onderzoeksopzet)
Z-coördinaat  : 46
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : (360;552)
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :