Gegevensverwerking en -analyse

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > BusinessFunctions > Gegevensverwerking en -analyse
ArchiMate-element Gegevensverwerking en -analyse
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-f20afb3e-d365-2996-a202-5b8755fd1371
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Gegevensverwerking en -analyse
Documentatie  : Het verwerken (extraheren, converteren, opschonen, ordenen e.d.), analyseren en interpreteren van de verzamelde onderzoeksgegevens.
Domein  : Onderzoek
Type  : Deelbedrijfsfunctie
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het verwerken (extraheren, converteren, opschonen, ordenen e.d.), analyseren en interpreteren van de verzamelde onderzoeksgegevens. (BusinessFunction) Gegevensver- werking en- analyse Het uitvoeren van een zorgvuldige, verifieerbare en systematische studie van een bepaalde kwestie ter beantwoording van onderzoeksvragen (BusinessFunction) Onderzoeksuit- voering Het beheren van onderzoeksgegevens tijdens de uitvoering van het onderzoek (ApplicationFunction) Onderzoeksge- gevensbeheer- functie De antwoorden op onderzoeksvragen en alle bij de beantwoording van de onderzoeksvragen opgedane kennis en expertise, vastgelegd in welke vorm dan ook. (BusinessObject) Onderzoeks(t- ussen)resultaat Het - op een veilige manier - overdragen van onderzoeksgegevens, zo nodig gepseudonimiseerd en/of via een Trusted Third Party. (ApplicationFunction) Datatransferfu- nctie Het uitvoeren van een analyse op de locatie van de data. Het analyseresultaat wordt teruggezonden zonder dat directe toegang tot de geanalyseerde data nodig is. (ApplicationFunction) Analytics-to- the-datafunctie Het klaarzetten van grote datasets ten behoeve van het uitvoeren van rekenkundige operaties. (ApplicationFunction) Datastagingfu- nctie Het uitvoeren van (grootschalige, high-performance) rekenkundige operaties. (ApplicationFunction) Computefuncti- e Het beheren van metadata van onderzoeksgegevens. (ApplicationFunction) Metadatabehe- erfunctie Het vastgelegde feitelijke materiaal dat algemeen wordt aanvaard in de wetenschappelijke gemeenschap als noodzakelijk om onderzoeksbevindingen te valideren. (BusinessObject) Onderzoeksge- gevens Het transformeren, combineren of anderszins manipuleren van onderzoeksgegevens (BusinessProcess) Verwerken en analyseren onderzoeksge- gevens De systematische wijze waarop een onderzoek wordt uitgevoerd. (BusinessObject) Onderzoeksm- ethode Het ondersteunen van de analyse van gegevens (ApplicationFunction) Gegevensanal- ysefunctie Vraagstelling die binnen een onderzoek wordt behandeld en beantwoord. (BusinessObject) Onderzoeksvr- aag Het valideren van onderzoeksbevindingen aan de hand van onderzoeksgegevens. (BusinessProcess) Valideren onderzoeksbe- vindingen Een waarneming ten aanzien van een bepaald onderzoeksonderwerp. (BusinessObject) Onderzoeksbe- vinding Het ontsluiten van informatie over de beschikbare onderzoeksgegevenssets. (ApplicationFunction) Catalogusfunc- tie Een gevolgtrekking uit de uitvoering van een onderzoek. (BusinessObject) Onderzoeksco- nclusie Het ondersteunen van de visualisatie van gegevens (ApplicationFunction) Gegevensvisu- alisatiefunctie Het onderesteunen van het detecteren en corrigeren of verwijderen van invalide gegevens. (ApplicationFunction) Data cleansing- functie Een veronderstelling die nog niet bewezen is, vaak in de vorm van het verwachte antwoord op een onderzoeksvraag. (BusinessObject) Onderzoekshy- pothese Het aan produceren van onderzoeks(tussen)resultaten. (BusinessProcess) Produceren onderzoeks(tu- ssen)resultate- n Het ondersteunen van het ontdekken van gegevens in een dataset. (ApplicationFunction) Datadiscovery- functie CompositionRelationship ServingRelationship AccessRelationship W ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship R AccessRelationship W AggregationRelationship AccessRelationship R ServingRelationship AccessRelationship R AggregationRelationship AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship W ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship W AggregationRelationship ServingRelationship Deze svg is op 06-04-2024 00:39:42 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 06-04-2024 00:39:42 CEST