Architectuur

ArchiMate-element Architectuur
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-f223dbbf-34d7-0874-3800-85ee1e6216df
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Architectuur
Documentatie  : De eigenschappen van de organisatie die essentieel zijn om de doelstellingen te bereiken.
Domein  : Sturing
Gegevenstype  : masterdata
Gegevenscategorie  : richting
Beschikbaarheid  : laag
Integriteit  : middel
Vertrouwelijkheid  : laag
Toelichting BIV-classificatie  : De integriteit van objecten die de planvorming voor veranderingsprocessen beïnvloeden, is belangrijk.
Type  : Informatieobject
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
De eigenschappen van de organisatie die essentieel zijn om de doelstellingen te bereiken. (BusinessObject) Architectuur Het op een doelgerichte wijze werken aan een verzameling van tijdelijke, samenhangende en dynamische doelen, inspanningen en middelen. (BusinessFunction) Programmama- nagement Het ontwikkelen toepassingsprogrammatuur en gegevensverzamelingen. (BusinessFunction) Applicatie- ontwikkeling Het dagelijks managen van medewerkers. (BusinessFunction) Operationeel management Het vormgeven, sturen, aanpassen, bewaken en in stand houden van de informatievoorziening op strategisch en tactisch niveau. (BusinessFunction) Informatieman- agement Het ondersteunen van het modelleren van de enterprise-architectuur (ApplicationFunction) Architectuurm- odelleringsfun- ctie Het domein betreffende Sturing. (Grouping) Sturing Het vertalen van strategie en beleid in een gewenste inrichting en veranderingen. (BusinessFunction) Enterprise architectuur Het ondersteunen van het beheren van de enterprise-architectuur (ApplicationFunction) Architectuurbe- heerfunctie Het ervoor zorgdragen dat het functioneren van de organisatie in lijn is met de eerder gestelde doelstellingen. (BusinessFunction) Performancem- anagement Het bepalen en bewaken van een portfolio van veranderingen en investeringen daarin. (BusinessFunction) Programma en projectportfolio- management Het ervoor zorgdragen dat het functioneren van de organisatie in lijn is met gestelde kwaliteitseisen. (BusinessFunction) Kwaliteitsman- agement Het ontwikkelen en aanpassen van IT-infrastructuur. (BusinessFunction) IT- infrastructuuro- ntwikkeling Het op gecontroleerde wijze uitvoeren van projecten. (BusinessFunction) Projectmanag- ement Het bepalen van de gewenste inrichting van de processen en het bewaken dat de uitvoering in lijn is met deze inrichting. (BusinessFunction) Procesmanag- ement Een gewenste eigenschap van de organisatie. (BusinessObject) Bedrijfseis Een beschrijving van uit te voeren activiteiten. (BusinessObject) Plan Een toestand of conditie van de organisatie die tot stand moet worden gebracht of behouden middels passende middelen. (BusinessObject) Doelstelling Een gedragslijn voor de verwezenlijking van bepaalde doelstellingen. (BusinessObject) Beleidsuitgang- spunt AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AggregationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AssociationRelationship is gebaseerd op AssociationRelationship leidt tot AssociationRelationship leidt tot AssociationRelationship leidt tot Deze svg is op 19-04-2023 14:08:15 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 19-04-2023 14:08:15 CEST