Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Id-0bcb88d0-39b4-4268-a417-c56f2d8f20b7

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Applicatiemodel (detail) > Vormen > Id-0bcb88d0-39b4-4268-a417-c56f2d8f20b7
ArchiMate-vorm Id-0bcb88d0-39b4-4268-a417-c56f2d8f20b7
Vorm-id  : Id-f2557669-67f8-ba31-0638-be8479a0e6f3
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Applicatiemodel (detail)
Groepeert vormen  : 
Gegroepeerd door vorm  : Id-e6d7219e-9f48-435d-bfa1-cd0abb581930
ArchiMate-element  : Gezondheid Veiligheid en Duurzaamheid systeem (ApplicationComponent)
ArchiMate-view  : 
Plaatsing label (verticaal)  : Top
Plaatsing label (horizontaal)  : Center
X-coördinaat  : 842
Y-coördinaat  : 60
Z-coördinaat  : 12
Breedte  : 253
Hoogte  : 85
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #5c5c5c
Vulkleur  : #b5ffff64
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Verbindingslijnen  :